Ryhmyriksi vai lajiohjaajaksi?

Ryhmyrin tehtävät:

- Omasta ryhmästä huolehtiminen annettujen ohjeiden ja aikataulujen mukaisesti (tavoitteena, että jokaisessa ryhmässä on kaksi ryhmyriä).
- Lajituokioissa oman ryhmänsä kanssa liikkuminen. Ryhmyrin esimerkki toimii usein sytykkeenä, joka saa lapset innostumaan ja kokeilemaan uusia liikuntamuotoja.
- Yöpyminen oman ryhmänsä kanssa ja huolehtiminen näin ollen hiljaisuuden noudattamisesta.
- Leirijohdon pitäminen ajan tasalla esim. koti-ikävän yllättäessä tai haaverin sattuessa. Leirijohto huolehtii yhteydenoton lasten koteihin.

 

Liikuntaleirin lajiohjaajan tehtävät:

- Lajiohjaajana tehtäväsi on liikuntaleireillä suunnitella lajiin tutustuminen, jonka kesto on yksi tunti (ajatuksena, että osa lapsista kokeilee lajia ensimmäistä kertaa).​
- Tämän suunnittelemasi lajituokion ohjaat 2-4 eri ryhmälle (1 lajiohjaus /1 h). Ryhmiä voi silloin tällöin olla enemmänkin, mutta asiasta sovitaan kyllä etukäteen.

 

Lajiohjaajana sekä ryhmyrinä toimivan tehtävät lajileirillä (lajileirit vain kesäisin):

- Kesän Sportisleiri on ainoita leirejämme, joilla voi ilmoittautua koko leirin kestävälle lajileirille.
- Lajileirillä lapset tutustuvat valitsemansa lajin perusteisiin eli aikaisempaa kokemusta ei tarvitse olla.
- Lajiohjaajan tehtävä on suunnitella lajiharjoitusten sisältö että toteutus leirille.
- Lajiharjoitusta leirillä on yhteensä noin 13 tuntia eli lapset ovat valitsemassaan lajissa koko leirin ajan.
- Ryhmä koko että ohjaajien määrä vaihtelevat lajin mukaisesti ja ohjaajan toiveet huomioiden.
- Tavoitteena on, että lajiohjaajat ovat koko leirin mukana ja toimivat näin ollen myös ryhmyreinä omalle ryhmälleen ks. ryhmyrin tehtävät ylempää.